Voorgaande bouwinformatie Cluster B

 • Aanbrengen trap in talud t.h.v. hoogspanningsmasten
 • Aanwijs kadastrale grenzen
 • Straatwerk afritten
 • Aanbrengen bebording en lantaarnpalen
 • Opruimen rijplatenbanen
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Straatwerk afritten
 • Profileren puinbaan en aanbrengen asfalt (onderlaag, tussenlaag, deklaag) in afrit Fabrikaat en Zaligestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Grondwerk en straatwerk afritten
 • Aanbrengen en profileren puinbaan afritten
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Dinsdag 19 juli: De 4-daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen grasbeton / bovengrond tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Straatwerk afritten
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen deklaag asfalt in rijbaan tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen markering op rijbaan tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Zagen asfaltverharding t.b.v. aanbrengen grasbeton / bovengrond tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in rijbaan tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen uitvullaag asfalt t.b.v. drempels tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen tussenlaag asfalt tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Zagen asfaltverharding en paven betonband tussen spoorbrug Lent en Oude Groenestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen s100 en Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in rijbaan tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in afritten t.h.v. Oosterhoutsedijk 76, 78 en parallelpad nabij Oosterhoutsedijk 70
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen en profileren puinverharding in verbreding naast rijbaan tussen spoorlijn en de s100
 • Aanbrengen onderlaag asfalt in verbreding naast rijbaan en uitvullingen in rijbaan tussen spoorlijn en de s100
 • Frezen asfaltverharding op dijk tussen s100 en Buitenplaats Oosterhout
 • Grondwerk bij op- en afritten (binnen- en buitendijks) t.h.v. Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) Oosterhoutsestraat 88 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) t.h.v. Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (buitendijks) in buurtschap Lent tussen spoorlijn en de s100
 • Grondwerk en aanbrengen fundering in op- en afritten in buurtschap Lent
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand tussen Oosterhoutsedijk 88 en Buitenplaats Oosterhout
 • Frezen asfaltverharding op dijk
 • Aanbrengen puinverharding op dijk
 • Aanbrengen bovengrond (buitendijks) in buurtschap Lent tussen spoorlijn en de s100
 • Grondwerk bij op- en afritten in buurtschap Lent
 • Aanbrengen steenbekleding (buitendijks) tussen s100 en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks), afwerken en inzaaien taluds tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) in buurtschap Lent, tussen spoorlijn en Oosterhoutsedijk 78 / op- en afritten
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Verwijderen steenbekleding (buitendijks) t.h.v. bebouwbare dijk / Buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Afronden afspannen damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout en herstel dijkprofiel
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Herstelwerkzaamheden damwand t.h.v. Oosterhoutsedijk 76
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) in buurtschap Lent, tussen spoorlijn en Oosterhoutsedijk 78
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks tussen Oosterhoutsedijk 88 en de s100
 • Aanbrengen stalen damwand en gordingen aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Start afspannen damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) Zaligestraat - Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen trapleuning t.h.v. Oosterhoutsedijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen klei in dijklichaam tussen Fabrikaat en de s100/De oversteek (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwand aan de oostzijde van Buitenplaats Oosterhout (binnendijks)
 • Aanbrengen stalen damwand aan de westzijde van Buitenplaats Oosterhout / t.h.v. hoogspanningsmasten (binnendijks / op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen en damwandverankering t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (op de dijk)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijks, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (binnendijks)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen klei binnendijks (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijks, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. Buitenplaats Oosterhout (binnendijks en op de dijk, met werkrichting Tergouw)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Aanbrengen klei binnendijks (binnendijks) tussen Buitenplaats Oosterhout en de Oude Groenestraat
 • Transport en aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen bovengrond binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijk, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen klei binnendijks t.h.v. westzijde s100 (bebouwbare dijk)
 • Frezen bestaande asfaltverharding t.h.v. buitenplaats Oosterhout
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout (binnendijks en op de dijk, met werkrichting Tergouw)
 • Aanbrengen klei, binnendijks, tussen oude Groenestraat en buitenplaats Oosterhout
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (binnendijk, werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout (binnendijks, met werkrichting Lent, vanaf medio week 47 verplaatsen, daarna werkrichting Tergouw)
 • Aflassen gordingen aan reeds geplaatste damwand t.h.v. buurtschap Lent
 • Transport en start aanbrengen klei binnendijks t.h.v. buurtschap Lent
 • Inrichten tijdelijke bereikbaarheid voor Oosterhoutsedijk 88
 • Sanering afrit Oosterhoutsedijk 88
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. oostzijde s100 (werkrichting vanaf Fabrikaat richting s100/De oversteek)
 • Zaterdag 13 november intern transport stalen damwand op de dijk (vanaf depot westzijde s100 naar Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buitenplaats Oosterhout met werkrichting Lent
 • Transport en aanbrengen klei (binnendijks) westzijde s100 / tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78 (week 44 niet uitgevoerd)
 • Aanvoeren stalen damwand
 • Aanbrengen stalen-/kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Afvoeren verwijderd groen van diverse locaties
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (t.h.v. Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen hoogteportaal t.p.v. hoogspanningsmasten
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (werkrichting bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78 -> spoortunnel)
 • Herstel oprit Oosterhoutsedijk 78
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout), aansluitend deel vanaf Fabrikaat richting s100
 • Kappen bomen / verwijderen begroeiingen op diverse locaties
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (t/m bocht/afrit Oosterhoutsedijk 78), daarna verplaatsen damwandstelling naar Oosterhout (t.h.v. Tergouw)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Voorbereiden t.b.v. aanbrengen klei (binnendijks) tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen klei (binnendijks) tussen tussen buurtschap Lent en Zaligerstraat
 • Aanbrengen stalen damwand t.h.v. buurtschap Lent (werkrichting vanaf spoorbrug richting s100/De oversteek)
 • Aanbrengen kunststof damwand t.h.v. westzijde s100 (werkrichting vanaf s100/De oversteek richting Oosterhout)
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Afsluiten werkvak t.h.v. Oosterhoutsedijk 78 Lent t.b.v. aanbrengen damwand (Fabrikaat - Oosterhoutsedijk 88 / Fort Beneden Lent -  Zaligerstraat 6 bereikbaar via buurtschap Lent)
 • Graven sleuf t.b.v. damwand
 • Aanvoer damwandstelling en start aanbrengen damwand t.h.v. Oosterhoutsedijk 46 met werkrichting Oosterhout
 • Aanvoer 2e damwandstelling (start aanbrengen kunststof damwand week 41)
 • Herstellen diverse afzettingen
 • Afrit t.h.v. “Koken aan de Waal”, profileren en asfalteren
 • Tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent gebied van archeologisch onderzoek terug brengen in oude staat (binnendijks)
 • Aanvang oprit Hof van Hollandlaan aansluiten op Zalige Straat (nieuwe transportroute Betuwse Waard)
 • Plaatsen extra hoogteportalen t.h.v. hoogspanningsdraden
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen diverse opstallen
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanhouden gewijzigde ontsluiting Buurtschap Lent
 • Vervolg aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Vervolg archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • Onderhoud aan hoogspanningskabels door Tennet
 • Inrichten alternatieve ontsluiting buurtschap Lent
 • Donderdag start aanpassen afrit t.h.v. “Koken aan de Waal” = afrit afgesloten!
 • Klepelen van de dijktaluds
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • Archeologisch onderzoek tussen Buurtschap Lent en Fort Beneden Lent
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Aanvoer damwand t.b.v. buurtschap Lent (Cluster B) vanaf zijde spoortunneltje
 • Vanaf woensdag aanvoer klei over de Waal

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.