Lent

10-02-2020

Deelgebied Lent beslaat het stukje bij Sprok en het buurtschap Lent ten westen van de oversteek.

Sprok

Door het verder optimaliseren en rekenen aan de dijk is duidelijk geworden, dat op veel plekken het buitentalud sterk genoeg is en er weinig aan hoeft te gebeuren. Zo ook ter hoogte van de horeca locatie Sprok. De impact van het ontwerp is hier minimaal. Aan de binnendijkse kant is wel een opgave, maar door de woning, restaurant Zijdewinde en de Kolk van Van Elferen, is er weinig ruimte om de dijk te versterken. Daarom is op deze plek een constructie ontworpen die de dijk versterkt. Vanwege het plaatsen van de constructie kunnen we de huidige oever van de Kolk van Van Elferen niet sparen. Daarom ontwerpen we daar een nieuwe oever.

Buurtschap Lent

Hier komt een constructie over de volle breedte, zodat de binnendijkse waarden behouden blijven. Deze constructie begint onder de spoorbrug, aansluitend op de bestaande constructie uit 2015-2016, en loopt door tot  meest westelijke huis van het buurtschap

Afbeeldingen

Vogelvlucht nieuwe dijk: Lent

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen