Oosterhout

10-02-2020

Het deelgebied Oosterhout loopt van Buitenplaats Oosterhout tot en met camping De Grote Altena.

Buitenplaats Oosterhout

Informatie volgt nog.

Aansluitingen vanuit Oosterhout op de dijk

De aansluitingen op de dijk blijven allemaal min of meer in dezelfde vorm behouden. De hoogte opgave is beperkt, waardoor de wegen gewoon weer aangesloten kunnen worden op de dijk. De dijk krijgt nieuw asfalt en de inrichting van de weg is volgens het project ‘de Gastvrije Waaldijk’.  Bij de aansluitingen met de Dijkstraat en de Peperstraat versterken we de dijk met een constructie. Zo kunnen we de woningen aan de binnenzijde behouden.

Residence Tergouw

In de verkenning werd al duidelijk dat hier een constructie komt, om de chalets te behouden. Deze constructie zorgt ervoor, dat het binnentalud weer op volledige sterkte komt. Tijdens een bewonersavond is  gepresenteerd, welk type constructie zal worden toegepast.

Tussenliggende gebieden

De dijkversterking wordt in grond uitgevoerd. Hier is een beperkte hoogte opgave. Binnendijks leggen we steunbermen aan met een beheer- en onderhoudsroute.

Camping De Grote Altena

Door het verder optimaliseren en rekenen aan de dijk, werd duidelijk dat op veel plekken het buitentalud sterk genoeg is, en er weinig aan hoeft te gebeuren. Ook ter hoogte van camping De Grote Altena voldoet het buitentalud nog aan de geldende normen, en daarom is de impact van de dijkversterking hier minimaal. Er is wel een hoogteopgave, deze werken we nog verder uit, zodat de huidige parkeerplaatsen weer terug kunnen komen. De afritten naar de camping zullen nog in het dijkontwerp ingepast moeten worden. Op het smalste gedeelte, tussen de Brasserie en de woningen aan de binnenzijde van de dijk, komt een constructie. Hier is geen ruimte voor een steunberm in grond. De 2-onder-1 kap dijkwoning zal worden gesloopt. Daarna is herbouw ervan op de steunberm mogelijk. 

Afbeeldingen

Vogelvlucht nieuwe dijk van Buitenplaats Oosterhout tot en met Camping De Grote Altena

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen