Start laatste deel dijktraject van dijkversterking Wolferen-Sprok

18-09-2023
733 keer bekeken

Dijkversterking Wolferen-Sprok bereikt een mijlpaal. Op 2 oktober start de aannemer met cluster A, het laatste dijktraject van de versterkingsopgave. Het gaat om het dijktraject iets voorbij restaurant Baiana tot aan de Steltsestraat in Lent, dat een lengte heeft van ca. 900 meter.

De dijk is in verband met de werkzaamheden afgesloten tot april 2024. Fort Lent, Restaurant Zijdewinde, Baiana en Doornikshof blijven wél bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers middels betonplatenbanen.

De dijkversterking van Cluster A – het laatste dijktraject

Begin september is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen, het afzetten van het werkterrein, saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van betonplatenbanen voor de bereikbaarheid van de horeca. Het werk is opgedeeld in drie fasen. Fase 1 is vanaf oktober tot en met december 2023, waarin damwanden worden aangebracht in de dijk. Fase 2 start in januari en duurt tot medio/eind februari 2024. De dijk zal dan binnendijks met klei worden versterkt ter hoogte van ‘de Kolk van Elferen’ en buitendijks vanaf Fort Lent tot aan de Steltsestraat in Lent. Vanaf medio/eind februari tot en met april 2024 worden de asfaltverharding en het wegmeubilair aangebracht (de planning is onder voorbehoud van normale weersomstandigheden en dergelijke).

Naar verwachting is in april 2024 de dijkversterking Wolferen-Sprok gereed en voldoet het volledige dijktraject weer aan de veiligheidsnorm.


Het dijktraject van cluster A

Mocht het in de winterperiode langdurig hoog water zijn, dan zijn we genoodzaakt om de werkzaamheden tijdelijk te staken. Hierdoor verschuift onze planning omdat we in het voorjaar met ecologische aspecten rekening moeten houden. Daardoor kunnen (en mogen) we bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. De dijk zal op dat moment tijdelijk op een veilige manier worden opengesteld. De op dat moment nog uit te voeren werkzaamheden worden dan verschoven naar het najaar. Dan moet de dijk wel opnieuw tijdelijk worden afgesloten. Van dit scenario gaan we vooralsnog niet uit, maar indien nodig zal dit wel zo in werking worden gezet. De werkzaamheden worden dan niet in april maar in december 2024 afgerond.

Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld, zie hiervoor de kaart met verkeersmaatregelen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen