Informatieavond NRD - februari 2018

Op deze pagina vind je alle nieuwsberichten met mijlpalen of andere belangrijke momenten binnen het project . 

Ruim 90 belangstellenden kregen op 27 februari jl. in dorpshuis De Schakel meer informatie over de procedure en de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Dijkversterking Wolferen – Sprok. Deze ligt ter inzage van 22 februari tot en met 21 maart 2018 (zie hieronder).

De presentatie van deze avond vind je hier. 

Het waterschap stelt voor de dijkversterking Wolferen - Sprokeen projectplan Waterwet op. Hierin staat hoe deze wordt uitgevoerd. Voorafgaand hieraan stelt het waterschap een Milieueffectrapport (MER) op. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals op het gebied van gebruikswaarde, natuur, landschap, bodem, cultuurhistorie, veiligheid, etc. Door middel van het MER krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage. In de notitie staat wat we in het MER onderzoeken en hoe dit gebeurt. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de m.e.r.- procedure en brengen daarom advies uit aan het waterschap over reikwijdte en detailniveau.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.