Voorgaande bouwinformatie Cluster C

 • Aanbrengen afrastering buitendijks, percelen Staatsbosbeheer
 • Aanbrengen afrastering buitendijks, percelen Staatsbosbeheer
 • Aanwijs kadastrale grenzen
 • Straatwerk afritten
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Straatwerk afritten
 • Aanbrengen bebording en lantaarnpalen
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Profileren puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Profileren puinverharding in afrit Waaldijk en in kruisingsvlak met Dijkstraat / Peperstraat (kruising tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer)
 • Aanbrengen asfalt (onderlaag en tussenlaag) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen asfalt (onder-, tussen- en deklaag) in afrit Waaldijk en in kruisingsvlak met Dijkstraat / Peperstraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)

Bouwvakvakantie week 31 t/m 33

 • Saneren japanse duizendknoop nabij Oude Groenestraat
 • Afwerken en inzaaien taluds en kruin (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen en profileren puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Dinsdag 19 juli: De 4-daagse van Nijmegen
 • Aanbrengen puinverharding tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Afwerken bermen
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 42,43 en Waaldijk 47
 • Frezen asfaltverharding op dijk tussen Dorpsstraat en Waaldijk 42, 43
 • Verleggen kabels en leidingen t.h.v. de Altena, Waaldijk 40 (binnendijks)
 • Aanbrengen straatwerk in afrit Dorpsstraat (binnendijks)
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 42,43 en Waaldijk 47
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 41
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 42 en Waaldijk 41
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42 richting Waaldijk 41
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Grondwerk bij op- en afritten (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen tijdelijke passeerplaatsen op transportroute Krakenburgsestraat / Dijkstraat
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Waaldijk 47 en Waaldijk 46
 • Aanbrengen dijklichaam (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 42, 43 richting Waaldijk 46
 • Mogelijke start aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen dijklichaam (buitendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 46
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwandaansluitingen t.h.v. Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Mogelijke start aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Herstelwerkzaamheden kunststof damwand t.p.v. Dorpsstraat en de Hoge Wei
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Terugbrengen vlonder Waaldijk 47
 • Aanbrengen en profileren bovengrond (buitendijks)
 • Afwerken en inzaaien taluds (afhankelijk vd weersomstandigheden)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Opbreken elementenverharding Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen dijklichaam en bovengrond (binnendijks) tussen Dorpsstraat en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en Waaldijk 42,43
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 46 richting Waaldijk 42, 43
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
 • Graven sleuven t.b.v. onderzoek archeologie
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen bovengrond (binnendijks) vanaf de Dorpsstraat richting Waaldijk 48
 • Aanbrengen dijklichaam (binnendijks) tussen Waaldijk 48 en Waaldijk 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Slopen woningen Waaldijk 42, 43
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat en aansluiten op stalen damwand t.h.v. Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste stalen damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) t.h.v. Waaldijk 46
 • Kappen en snoeien bomen op diverse locaties
 • Slopen schuren en opnemen verharding Waaldijk 42, 43
 • Graven proefsleuven
 • Aanbrengen bovengrond t.p.v. afgespannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 / 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) nabij oprit Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en 47
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks) vanaf Waaldijk 47 richting Waaldijk 46
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) nabij Waaldijk 46
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) nabij Waaldijk 46
 • Snoeien bomen op diverse locaties
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1 en 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand (binnendijks)vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat [week 6 geen productie i.v.m. corona besmettingen]
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks) door de Dijkstraat / oprit Waaldijk 48
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) tussen Waaldijk 46 en 47
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen kunststof damwand vanaf de Dorpsstraat richting de Dijkstraat (binnendijks)
 • Aanbrengen tijdelijke rasters
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks), vanaf Waaldijk 47 richting Dorpsstraat – Oosterhout (door de Dijkstraat / oprit Waaldijk 48)
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen heisleuf en start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting en door de Dorpsstraat (binnendijks)
 • Vrij graven en ‘omklappen’ kabels in afrit Dorpsstraat t.p.v. kunststof damwand
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen stalen damwand (binnendijks), start t.h.v. Waaldijk 47 met werkrichting Dorpsstraat – Oosterhout
 • Verplanten wilgen nabij Waaldijk 48
 • Afspannen damwandverankering t.h.v. Tergouw (fase 1)
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand t.h.v. Tergouw (fase 2)
 • Aanbrengen heisleuf en mogelijk start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting en door de Dorpsstraat (binnendijks)
 • Aanbrengen heisleuf (binnendijks) t.h.v. Hoge Wei / Dijkstraat
 • Uitvoeren asbestonderzoek van de te slopen woningen Waaldijk 42/43
 • Aanbrengen en profileren puin t.p.v. rijbaan t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen asfaltverharding in rijbaan tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat
 • Waar mogelijk afwerken bermen naast rijbaan tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat
 • Mogelijk start aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting Dorpsstraat (binnendijks)
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen kunststof damwand vanaf Tergouw richting Dorpsstraat (binnendijks)
 • Frezen bestaande asfaltverharding t.h.v. Tergouw
 • Aanbrengen en profileren puin t.p.v. rijbaan t.h.v. Tergouw
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.p.v. reeds geplaatste damwand bij Residence Tergouw, daar waar de ankers geplaatst zijn
 • Op hoogte maken recent geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. recent geplaatste stalen damwand
 • Aanbrengen opsluitbanden t.p.v. buitendijkse afrit (t.o. Tergouw)
 • Transport en aanbrengen klei tussen rijweg en damwand (binnendijks) t.p.v. reeds geplaatste damwand bij Residence Tergouw, daar waar de ankers geplaatst zijn
 • Aanbrengen stalen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-253) met werkrichting Lent
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Afmaken aanbrengen hekwerk bij de hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • Alternatieve ontsluiting fietsers/voetgangers nabij Waaldijk 46 Oosterhout
 • Afvoeren verwijderd groen van diverse locaties
 • Verwijderen opstallen van de dijk
 • Aanbrengen gordingen t.p.v. reeds geplaatste damwand
 • Aanbrengen stalen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-258) met werkrichting Lent
 • Aanbrengen hekwerk bij de hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • Afronden gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • Kappen bomen / verwijderen begroeiingen op diverse locaties
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (Tergouw)
 • Aanvoer damwandstelling en vervolg aanbrengen damwand Tergouw (t.h.v. Oude Groenestraat 6-258) met werkrichting Lent
 • Graven sleuf t.b.v. damwand (Buitenplaats Oosterhout)
 • Aanbrengen grasbetonblokken in buitendijkse afrit t.h.v. Tergouw
 • Inrichten gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • Graven proefsleuven
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Profileren buitendijkse afrit en aanbrengen grasbetonblokken
 • Inrichten gewijzigde bereikbaarheid Waaldijk 46 Oosterhout
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Plaatsen tijdelijke afrastering
 • Aanbrengen damwandverankering t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Ingebruikname hoofdkeet naast Residence Tergouw
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • Herstellen diverse afzettingen
 • Aanbrengen damwand t.h.v. Oude Groenestraat-Oosterhout richting Lent
 • Aanbrengen harde bekleding (buitendijks) tussen Oude Groenestraat en Dorpsstraat Oosterhout
 • Aanbrengen particuliere opritten te Oosterhout
 • Hoofdkeet naast Residence Tergouw inrichten en asfalteren terrein
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G. (binnendijks)
 • Vervolg aanbrengen damwand t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanvoer oeverbekleding (blokken) incl. opsluiting (banden) over Krakenburgsestraat / Dijkstraat / Waaldijk
 • Aanbrengen oeverbekleding incl. opsluiting buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw
 • plaatsen tijdelijke afrastering
 • Verwijderen diverse opstallen
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Vervolg aanbrengen damwand t.h.v. Residence Tergouw
 • Aanvoer klei over de Waal
 • Transport klei van loslocatie naar plaats van verwerking
 • Verwerken klei buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw
 • Diverse opritten aanpassen
 • Klepelen van de dijktaluds
 • Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven door E.C.G.
 • (Ver)leggen kabels en leidingen door van den Heuvel
 • Vanaf woensdag aanvoer klei over de Waal
 • Verwerken klei buitendijks t.h.v. Residence Tergouw
 • Vervolg plaatsen tijdelijke afrastering
 • Vervolg monteren keten naast Residence Tergouw

Algemeen:

 • Afsluiting dijk vanaf witte kerkje Slijk-Ewijk tot aan spoorbrug in Lent. Aanwonenden blijven bereikbaar.

Buitendijks t.h.v. Residence Tergouw:

 • Plaatsen afrastering
 • Afvoer steenbekleding
 • Afzetten bovengrond
 • Inrichten loslocatie aan de Waal

Binnendijks t.h.v. Residence Tergouw:

 • Graven sleuf t.b.v. damwand
 • Aanvoer damwand en start aanbrengen damwand
 • Aanvoer en monteren keten naast Tergouw (duur t/m sept)
 • Archeologisch onderzoek t.h.v. Dorpstraat 1 Oosterhout

Nabij Camping De Grote Altena:

 • Verruimen toegang tot de camping
 • Verruimen toegang tot Waaldijk 36

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.