Ontwerp projectplan Waterwet ter inzage

02-10-2020
957 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp vergunningen en ontheffingen van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen