Ontwerp projectplan Waterwet binnenkort ter inzage

10-09-2020
129 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp vergunningen en ontheffingen van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage.

U kunt de documenten dan op deze website digitaal inzien, of fysiek op verschillende locaties. Binnenkort volgt een overzicht waar dat kan.

Webinar met uitleg 

Misschien bent u niet goed bekend bent met dit onderwerp. Daarom is er op dinsdag 29 september 2020 om 19.00u een digitale bijeenkomst met uitleg over het proces en gelegenheid voor algemene vragen. Als u zich aanmeldt via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl, krijgt u de link toegestuurd om deel te nemen. De sessie duurt ongeveer een uur en is daarna op deze website nogmaals te bekijken. Wilt u zich alvast voorbereiden? Lees dan de factsheet over het projectplan Waterwet

Hulp 

Heeft u een specifieke vraag of hulp nodig heeft bij het indienen van een zienswijze, dan zijn we hiervoor beschikbaar op:

  • 13 oktober, Restaurant Zijdewinde, Waaldijk 28 in Bemmel;
  • 20 oktober, Dorpshuis De Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout;
  • 27 oktober, kantoor dijkversterking Wolferen – Sprok, Koppelingsweg 10 in Andelst.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor een email naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl met de datum en een tijdstip tussen 19u en 21u van uw voorkeur. We werken met tijd-slots van 30 minuten.

 

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging. Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen