Een dikke zeven voor participatie

12-05-2020
341 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

Ruim 80% van de bewoners en belanghebbenden is tevreden over het participatieproces van dijkversterking Wolferen Sprok. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieursbureau Witteveen + Bos.

Zij interviewden daarvoor 13 bewoners en analyseerden 58 bewoners-enquêtes. Zij geven aan het participatieproces (van verkenning t/m de planuitwerking) een 7,5.

De ondervraagde stakeholders zijn erg tevreden over het proces en het huidige ontwerp (versie februari 2020). Maar geven ook aan dat hun uiteindelijke tevredenheid zal afhangen van het verloop van de werkzaamheden en dat ze daar nog weinig over weten.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de stakeholders moeite hadden met de lange tijd van onzekerheid. Ze zouden liever pas later, als er meer duidelijkheid is, in het participatieproces betrokken willen zijn.

Deze leermomenten nemen we mee in onze werkwijze en ook de andere dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland zullen hier kennis van nemen.

Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek neem dan contact met ons op.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen