Bereikbaarheid

March 16, 2020
36 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken.

Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Tot nader bericht gaan we daarom de overleggen met de omgeving en andere partners per telefoon of mail doen en elkaar niet meer persoonlijk ontmoeten. Hiermee willen we het risico op het verder verspreiden van het virus zoveel mogelijk beperken.

Telefonisch 06-51469206 en per e-mail M.SecretariaatWoS@wsrl.nl zijn we wel goed bereikbaar.

Images

Twitter

Cookie settings