Dijkteruglegging Oosterhout

09-10-2019
1240 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

De dijkverlegging Oosterhout is voorlopig stopgezet. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe gekozen.

Rijkswaterstaat heeft dit bekendgemaakt en toegelicht op een informatiebijeenkomst voor bewoners op 25 september jl in Oosterhout. Het verslag en de presentatie kunt hier nalezen. Daarin zijn ook de vragen van de aanwezigen verwerkt. Mochten er nog andere vragen zijn dan kunt u hierover contact opnemen met Peter Jesse van Rijkswaterstaat (Tel 06-52596859)

Extra bijeenkomst

Gebleken is dat een deel van de  bewoners de uitnodiging voor de informatieavond niet heeft ontvangen. Onze excuses voor deze fout. Daarom komt er een vervolg, waarin Rijkswaterstaat opnieuw het stopzetten van de dijkverlegging zal toelichten. Zodra de datum van deze extra bijeenkomst bekend is, zullen bewoners en belanghebbenden daarover een brief ontvangen.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen