Geen sprake van uitstel dijkversterking

March 30, 2019
139 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

In de media zijn berichten verschenen over hoge kostenramingen voor dijkversterkingen. Eind maart verwacht het bestuur van Waterschap Rivierenland de eerste besluiten te kunnen nemen over mogelijke maatregelen die in de realisatiefase tot kostenbesparingen zullen leiden.

Met die besluiten kunnen de projectteams van de verschillende dijkversterkingsprojecten, zoals dijkversterking Wolferen-Sprok, vervolgens aan de slag.

Van uitstel is op dit moment geen sprake. Wel is aan de orde dat het Waterschap tijd heeft genomen om in hoog tempo goed in beeld te brengen wat er voor mogelijkheden zijn om de kosten van alle dijkversterkings-projecten omlaag te brengen. Voor meer achtergrondinformatie lees het bericht van het waterschap.

Images

Twitter

Cookie settings